top of page
Vokstr Byggfornyelse. Oslo fra luften. Foto: Getty

Et naturlig valg når eksisterende bygg skal fornyes

 Vi er en gruppe selskaper som har spesialisert oss på å ivareta og fornye eksisterende bygg. Vi bevarer historien, men kler det i en drakt tilpasset nye krav til funksjon, miljø- og smartløsninger.
Visjon
Vokstr, veien til smart og miljøvennlig byggfornyelse

Miljøfokus er sunn fornuft

 Vokstr leter alltid etter nye, smarte måter å løse gamle problemer på. For det første er det lønnsomt. For det andre – og minst like viktig – er nye løsninger stort sett alltid mer effektive, både med hensyn til energi- og materialforbruk. Dette gir prosesser med mindre press på omgivelsene.

Innovasjon

Veien til smart og miljøvennlig byggfornyelse går gjennom innovasjon – og vi er blant de første som bruker nye løsninger når de kommer.

Kompetanse

Godt håndverk er grunnlag for alt. Vi har mangeårig samarbeid med de fremste aktørene i bransjen; økt digitalisering og miljøfokus er vårt felles mål.

Verdiskapning

Varige verdier skapes av samarbeid. Dette er drivkraften mellom oss, kunder og partnere. Slik kan lange tradisjoner og ny teknologi gå side om side.

Engasjement

Teknologi kan aldri erstatte engasjement, men kan gjøre det sterkere. Gjennom nye måter å jobbe på, får vi fornøyde kunder og engasjerte ansatte og partnere.  

Vokstr Byggfornyelse. Vi bevarer historien, men kler det i en drakt tilpasset nye krav til

Våre nøkkeltall

2

Antall selskap

1780M

Omsettning

225

Ansatte

>1000

Prosjekter

Våre gruppeselskaper

logo_bico_hvit.png
handverks-logo.png
Om oss
GettyImages-1279511345 (1).jpg

Vokstr har opphav fra Norrønt og betyr vekst; å vokse, utvikle og utfolde seg.

Til tross for at navet vårt stammer fra vikingtiden, reflekterer det svært mye av det vi lever etter i dag.

I Vokstr skal vi skape verdier som strekker seg langt forbi det rent økonomiske. Vi har fokus på trivsel – både fordi det gjør oss godt på et menneskelig plan, men også fordi et tett og nært samarbeid med både ansatte, kunder og partnere fører til godt miljø og større effektivitet. Vi tror det er mulig å ha fokus på fortid og fremtid på én gang – vi gjør vårt aller beste for å ta vare på verdiene i eldre bygg, samtidig søker vi alltid etter å ta i bruk ny digital teknologi som både er lønnsom, effektiv og ikke minst, mer miljøvennlig.

 

Vi jobber med de beste aktørene på markedet; det er da vi får de mest effektive prosjektene. Og det er slik vi lærer mest. Det er mye som tyder på at vi lykkes – vi er Norges beste byggfornyer, sett i kundenes perspektiv, er topp tre i lønnsomhet i vårt segment, den høyeste scoren på miljø og hadde ingen fraværsskader i året som gikk.

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi ønsker flere medlemmer av Vokstr-familien og søker selskap som deler våre mål

Representerer du et selskap med byggfornyelse som hovedfokus, og ønsker hjelp til å utvikle til et nivå du ikke klarer på egen hånd? Vi er alltid på utkikk etter seriøse partnere med gode historiske resultater og stabilt gode leveranser som ønsker å bli med på å bygge Norges ledende virksomhet innen vårt segment. Vårt geografiske hovedfokus ligger i aksen mellom Østlandet og Sør-Vestlandet.

bottom of page